Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace k podávání žádostí o přístup k eReceptu

V souvislosti s nabytím účinnosti sankcí za nedodržování povinnosti elektronické preskripce od 1. ledna 2019, touto cestou žádáme všechny subjekty (lékaře, lékárníky, stomatology a zdravotnická zařízení), aby neodkládaly zaslání žádostí o přístup do Centrálního úložiště elektronických receptů.

Vzhledem k předpokládanému výraznému nárůstu počtu žádostí před koncem roku SÚKL preventivně navýšil kapacity pro zpracování těchto žádostí. Dle dosavadních zkušeností SÚKL garantuje, že všechny žádosti, které budou podány do pátku 30. listopadu 2018 včetně, budou vyřízeny ještě před koncem roku tak, aby subjekty mohly od 1. ledna 2019 plnit svoji zákonnou povinnost.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.