Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace o úhradě konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití je již nyní možné předepsat pouze na elektronický recept. V informačním systému je kontrolován maximální limit vydaného konopí pro léčebné použití na konkrétního pacienta za 30 dnů na 180 g.

Lékař může pacientovi předepsat konopí pro léčebné použití, pokud splňuje některé důležité podmínky. Jednak musí mít jednu ze třinácti vyjmenovaných specializací, pro které je povoleno předepisování konopí pro léčebné použití, jednak musí mít pacient diagnózu, která ho opravňuje k tomu, aby konopí pro léčebné použití užíval.

Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu je součástí novelizovaného zákona o léčivech i nové ustanovení (§32b), které zavádí nárok pacienta na částečnou úhradu individuálně připravovaného léčivého přípravku (IPLP) s obsahem konopí pro léčebné použití. Je zaveden základní nárok pacienta na úhradu 90% ceny pro konečného spotřebitele ze 30 g konopí pro léčebné použití a možnost zvýšené úhrady na základě schválení revizním lékařem. Kontrolu limitního množství pro konopí pro léčebné použití hrazeného z veřejného zdravotního pojištění zajišťuje také informační systém eRecept.

Uplatnit nárok na úhradu 90% ceny z předepsaného množství konopí pro léčebné použití bude pacient moci až na základě výdeje na elektronické recepty, které budou PŘEDEPSÁNY po 1. 1. 2020. Není tedy možné uplatňovat nárok na úhradu konopí pro léčebné použití při výdeji na elektronické recepty vystavené do 31. 12. 2019.

Lékař bude moci předepsat konopí pro léčebné použití obdobně jako dosud, pouze budou rozšířeny předepisovací kódy IPLP tak, aby byl co nejpřesněji stanoven poměr účinných látek tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu (CBD). Nový číselník konopí, který je platný od 1. 1. 2020, je již nyní dostupný na webových stránkách v otevřených datech i s popisem rozhraní https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/predepisovaci-kody-lecebneho-konopi .

Lékař bude moci pacienta informovat, zda se pohybuje v limitu, kdy má nárok na úhradu ze zdravotního pojištění, nicméně tento údaj má pouze informativní charakter, protože pro kontrolu limitu je vždy rozhodující datum výdeje.

V lékárně při výdeji konopí pro léčebné použití bude mít lékárník k dispozici informaci, zda je možné předepsané množství konopí pro léčebné použití vydat jako částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě tento „hrazený“ výdej zapíše a pacientovi se načte do jeho limitu. Pokud pacient již limit 30 g za posledních 30 dní vyčerpal, bude možné vydat další množství až do maximální výše 180 g, ale takový výdej již bude pacient hradit jako dosud.

Lékař má k dispozici informace o tom, zda vůbec a jaké množství konopí pro léčebné použití si pacient vyzvedl. V pravidelných intervalech bude zasílat hlášení o efektu léčby formulářem pro vyplňování požadovaných položek hlášení.