Informace o vyřizování žádostí o přístup k CÚeR

Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách www.epreskripce.cz je dostupná aktuální statistika vyřizování podaných žádostí lékařů/stomatologů o přístup k centrálnímu úložišti elektronických receptů.

Statistika je dostupná v sekci Ověřit stav žádosti, kterou najdete na www.epreskripce.cz/overeni-stavu-zadosti.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že u všech žádostí podaných do 24. listopadu 2017 již proběhla vstupní kontrola SÚKL a jsou předané ke kontrole České lékařské komoře. Na dobu ověření na ČLK nemá SÚKL vliv. V případě stomatologů probíhá ověření na České stomatologické komoře on-line ihned po dokončení vstupní kontroly SÚKL.

Oddělení eRecept