Informace pro subjekty používající pro komunikaci s CÚER routery

Pro všechny stávající subjekty, které pro komunikaci s CÚER používají routery, dojde s přechodem na nový IS eRecept ke změně. Tento nový systém eRecept již pro komunikaci routery nebude využívat, ale pro zajištění funkčnosti je nutné mít nainstalovaný SSL certifikát.

Tento certifikát je možné si stáhnout na stránkách https://pristupy.sukl.cz/ , kde je k dispozici i návod, jak postupovat.

Lékárny si musí tento certifikát zajistit nejpozději do 31. 7. 2017, jeho instalace musí proběhnout současně s implementací změn v SW lékárny. Doporučujeme kontaktovat svého dodavatele SW a domluvit se s ním na postupu a načasování této změny.

Pro ostatní zařízení, která používala router, je termín pro zajištění SSL certifikátu do 14. 8. 2017. Instalace musí proběhnou stejně jako u lékáren současně se změnou ambulantního nebo nemocničního SW. Opět doporučujeme kontaktovat svého dodavatele SW a domluvit se s ním na postupu a načasování této změny.

Pro jednotlivé uživatele nejsou žádné změny třeba. Uživatelé (lékárníci i lékaři) i nadále používají svoje přístupové údaje a svůj kvalifikovaný osobní certifikát jako dosud.

Oddělení eReceptu

18. 7. 2017