Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Popis základních procesů pro předepsání a výdej ePoukazu

SÚKL zveřeňuje popis základních procesů pro předepsání a výdej ePoukazu.

Popis procesů je sepsán do jednotlivých kroků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lékař vystaví pacientovi ePoukaz, po vystavení je ePoukaz uložen v centrálním úložišti elektronických poukazů. Na základě toho systém eRecept vygeneruje jednoznačný devítimístný identifikátor.
 2. Lékař pacientovi předá buď vytištěnou průvodku s identifikátorem ePoukazu, nebo mu může identifikátor předat pomocí SMS, Email, Aplikace – možnosti stejné jako u eReceptu.
 3. Pacient s identifikátorem, který obdržel od lékaře, zajde do lékárny či výdejny zdravotnických potřeb a předloží identifikátor.
 4. Lékárna či výdejna načte ePoukaz na základě předloženého identifikátoru.
 5. Lékárna či výdejna provede zápis výdeje do centrálního úložiště elektronických poukazů.
 6. V případě, že není možné vydat zdravotnický prostředek obratem, má možnost jej „zarezervovat“, aby nemohl být paralelně uplatněn v jiné výdejně.
 7. Dále je postup obdobný, jako tomu je u listinného poukazu – následuje výroba pomůcky.
 8. V případě, že nebyl zdravotnický prostředek vydán obratem, výdejna provede zápis výdeje do centrálního úložiště elektronických poukazů ve chvíli, kdy si pacient přijde vyzvednout do výdejny svou pomůcku.
 9. Možností výdeje je i tzv. Zásilkový výdej – tím se rozumí výdej prostředků na základě listinného nebo elektronického poukazu zásilkovým způsobem. Při zásilkovém výdeji musí být splněny požadavky na prodej na dálku stanovené nařízením o zdravotnických prostředcích. Pro zajištění zásilkového prodeje bude k dispozici služba pro stažení obsahu ePoukazu bez osobních údajů (nebude vázána na přístup konkrétní osoby výdejce). Další komunikace s objednavatelem bude probíhat mimo systém eRecept, do něj bude zaznamenán až provedený výdej zdravotnického prostředku.
 10. V případě hrazeného zdravotnického prostředku obdrží zdravotní pojišťovna po výdeji data o předpisu a výdeji (stažením dávky obdobně jako pro eRecepty).

Níže popisovaný proces se týká ePoukazu vyžadujícího schválení zdravotní pojišťovnou

Popis procesů je sepsán do jednotlivých kroků.

 1. Lékař vystaví pacientovi ePoukaz, po vystavení je ePoukaz uložený v centrálním úložišti elektronických poukazů. Na základě toho systém eRecept vygeneruje jednoznačný devítimístný identifikátor. ePoukaz musí být označen příznakem schválení zdravotní pojišťovny.
 2. Takto označený ePoukaz je systémem eRecept uložen do rozhraní přístupném pro danou zdravotní pojišťovnu.
 3. Zdravotní pojišťovna načte ePoukaz z rozhraní elektronických ePoukazů určených ke schválení. Pokud daná zdravotní pojišťovna nemá možnost technicky načíst takto předané ePoukazy z rozhraní, musí si nastavit vlastní komunikační proces s předepisující.
 4. V první fázi předá zdravotní pojišťovna informaci předepisujícímu lékaři o výsledku správního řízení předepisujícímu lékaři mimo systém eRecept. Na základě toho předepisující provede označení ePoukazu jako schválený nebo neschválený. V případě schválení uvede na ePoukaz číslo rozhodnutí (žádanky) a případně další informace týkající se rozhodnutí. V druhé připravované fázi rozvoje zdravotní pojišťovna provede označení ePoukazu jako schválený nebo neschválený přímo v rozhraní.
 5. Teprve po schválení ze strany zdravotní pojišťovny předá lékař pacientovi buď vytištěnou průvodku s identifikátorem ePoukazu, nebo mu může identifikátor předat pomocí SMS, Email, Aplikace – možnosti stejné jako u eReceptu.
 6. Ve druhé fázi rozvoje jsou připravovány i notifikace pro pacienta a dokončení procesu schvalování na straně zdravotní pojišťovny.
 7. Lékárna či výdejna načte ePoukaz na základě předloženého identifikátoru.
 8. Lékárna či výdejna provede zápis výdeje do centrálního úložiště elektronických poukazů.
 9. V případě, že není možné vydat zdravotnický prostředek obratem, má možnost jej „zarezervovat“, aby nemohl být paralelně uplatněn v jiné výdejně.
 10. Dále je postup obdobný, jako tomu je u listinného poukazu – následuje výroba pomůcky.
 11. V případě, že nebyl zdravotnický prostředek vydán obratem, výdejna provede zápis výdeje do centrálního úložiště elektronických poukazů ve chvíli, kdy si pacient přijde vyzvednout do výdejny svou pomůcku.
 12. Možností výdeje je i tzv. Zásilkový výdej – tím se rozumí výdej prostředků na základě listinného nebo elektronického poukazu zásilkovým způsobem. Při zásilkovém výdeji musí být splněny požadavky na prodej na dálku stanovené nařízením o zdravotnických prostředcích. Pro zajištění zásilkového prodeje bude k dispozici služba pro stažení obsahu ePoukazu bez osobních údajů (nebude vázána na přístup konkrétní osoby výdejce). Další komunikace s objednavatelem bude probíhat mimo systém eRecept, do něj bude zaznamenán až provedený výdej zdravotnického prostředku.
 13. V případě hrazeného zdravotnického prostředku obdrží zdravotní pojišťovna po výdeji data o předpisu a výdeji (stažením dávky obdobně jako pro eRecepty).