Aktuality

25.01.2021
Na základě povýšení „hlavní“ verze rozhraní systému eRecept, významného rozšíření systému eRecept o další funkcionality a přibývajících podnětů od odborné veřejnosti SÚKL...
18.12.2020
V případě nutnosti provedení pravidelné změny hesla, SÚKL zveřejňuje jednoduchý postup pro změnu heslel uživatelů IS eRecept. Mimo níže přiložený manuál je možné...
16.12.2020
Státní ústav pro kontrolu léčiv se prostřednictvím mimosoudního sporu (ADR) ohradil proti způsobu používání domény erecept.cz. Používání koliduje s ochranou známkou eRecept...
15.12.2020
Na základě § 79a, odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a příslušné novelizované vyhlášky č. 236/2015 Sb., která vstoupila v účinnost dne 1. 7. 2020, je lékař...
25.11.2020
Na základě nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je zcela zrušeno předchozí opatření ze dne 5. 8. 2020, které omezovalo předepisování a výdej léčivého...
03.11.2020
Je nám potěšením oznámit, že dne 2.11.2020 ve 12:54 počet vystavených eReceptů od ledna 2018, kdy byla zahájena povinná epreskripce, překročil hranici 200 milionů. Pomyslným...
01.10.2020
Na základě informací, které byly zveřejněny v červenci letošního roku (https://www.epreskripce.cz/aktuality/poskytovani-informaci-o-vysledcich-lecby-iplp-s-obsahem-...
10.08.2020
Na základě aktualizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je změněno omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil (Kód SÚKL: 0054424)....
16.06.2020
Vyšší bezpečnost. Lepší informovanost. Efektivnější léčba. Tak by se dal popsat sdílený lékový záznam pacienta, který je jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept....
28.05.2020
V souvislosti se spuštěním sdílení lékového záznamu jsme na webových stránkách epreskripce v nabídce Rychlých odkazů spustili novou službu pro občany „Ověření...