Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

SÚKL informuje o zpřístupnění betaverzí aplikací eReceptu k testování

Dne 6. 12.2017 zpřístupní SÚKL betaverze aplikací pro lékaře, lékárníky a pacienty k testování.

Webová a mobilní aplikace pro pacienty

Webová aplikace pro pacienty bude dostupná dne 6.12.2017, pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu.

Mobilní aplikace pro pacienta bude ke stažení pro Android a iOS dne 6.12.2017. Pro její používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní potřebná nastavení pro mobilní aplikaci.

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která umožnila přístup SÚKL k Základním registrům, a tedy i ztotožňování občanů v Registru obyvatel, nabyla účinnosti až 1.10.2017, došlo k vývoji této komponenty a testování až od října 2017.

Ztotožňování občanů, což je základní podmínka pro jednoznačné přiřazení eReceptů konkrétní osobě, bude zahájeno až 16.12.2017. Občané, kteří budou mít přístup k webové či mobilní aplikaci, si tedy budou moci zobrazit eRecepty až po tomto datu. Do té doby bude seznam prázdný. eRecepty pak budou doplněny zpětně od března 2016.

K zajištění souhlasu s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu je nutné osobně navštívit Kontaktní místa veřejné správy, nebo pro vlastníky datových schránek na Portálu veřejné správy vyplnit příslušný formulář.

Díky této aplikaci pacient uvidí, jaké léčivé přípravky mu byly elektronicky předepsány. Pokud bude chtít, může tento přehled zpřístupnit také svým ošetřujícím lékařům, kteří tak mohou příp. vyhodnotit kombinaci užívaných léčiv apod.

Webová a mobilní aplikace pro lékaře

Webová aplikace pro lékaře bude dostupná dne 6.12.2017. Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL. V aplikaci není dosud implementována možnost připojení kvalifikovaného certifikátu (podpisového) na zabezpečeném prostředku, tato funkcionalita bude spuštěna do konce roku 2017.

Mobilní aplikace pro lékaře bude ke stažení pro Android a iOS dne 6.12.2017. Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL.

Tato aplikace bude sloužit k vystavování eReceptů mimo lékařské softwary, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci.

Mobilní aplikace pro lékárníky

Mobilní aplikace pro lékárníky bude ke stažení pro Android a iOS dne 6.12.2017. Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékárníka od SÚKL.

Tato aplikace bude sloužit, v souladu s připravovanou vyhláškou, k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů (internetu, elektřiny, Centrálního úložiště elektronických receptů).

 

Ke všem výše uvedeným aplikacím budou dne 6.12.2017 zveřejněny videomanuály s návodem, jak s aplikacemi začít pracovat a jak je používat. Upozorňujeme, že jde o betaverze aplikací.

SÚKL uvítá zpětnou vazbu na základě zkušeností s jejich používáním. Připomínky a náměty, prosím, pište na adresu erecept@sukl.cz.

Aplikace budou dostupné v tomto režimu až do konce roku 2017 a budou k dispozici ke stažení na Google Play (Android) a v Apple Store (iOS).

 

Odd. eRecept
30.11.2017