Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Změna předepisování a výdeje LP Plaquenil

Na základě aktualizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je změněno omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil (Kód SÚKL: 0054424). 

S účinností od 1. září 2020 již není omezeno množství maximálního výdeje. Ostatní náležitosti vyplývající z mimořádného opatření pro předepisování a výdej Plaquenilu zůstávají v platnosti.

Aktuální znění mimořádného opatření naleznete zde https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni_lp-plaguenil_aktualizace-od-1-9-2020/