Jaký je postup při vystavování eReceptu/výdeji léků při výpadku systémů?

Dojde-li např. k prokazatelnému výpadku elektrické energie či internetu, bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. Konkrétní situace jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu 415/2017 Sb.

Vystavení receptu

V přesně definovaných případech (uvedených ve vyhlášce) tedy lékař nevystaví eRecept, ale klasický papírový recept, který se používá nyní.

Výdej léku v lékárně

Informace pro subjekty používající pro komunikaci s CÚER routery

Pro všechny stávající subjekty, které pro komunikaci s CÚER používají routery, dojde s přechodem na nový IS eRecept ke změně. Tento nový systém eRecept již pro komunikaci routery nebude využívat, ale pro zajištění funkčnosti je nutné mít nainstalovaný SSL certifikát.

Tento certifikát je možné si stáhnout na stránkách https://pristupy.sukl.cz/ , kde je k dispozici i návod, jak postupovat.

Harmonogram přechodu na nové řešení CÚER

SÚKL zveřejňuje informace o podrobném harmonogramu bezpečného přechodu ze stávajícího dočasného řešení CÚER na nové řešení CÚER.

Pro vysvětlení je třeba ještě doplnit, že termín spuštění služby předepisování lékařům je posunut oproti zahájení provozu nového řešení na produkci z toho důvodu, aby pacienti nebyli vystaveni riziku, že s novým eReceptem zamíří do lékárny, která ho ještě nebude umět vydat. Tento posun byl původně stanoven na cca 2 týdny, v souvislosti s informací o nutnosti generovat SSL certifikáty pro lékárny byla tato doba prodloužena až do 31.7.2017.

eRecept v roce 2018

K datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. 

Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, lékařky na mateřské dovolené…).

eRecept není jen čárový kód

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí a jejím novým připravovaným řešením informuje SÚKL o elektronickém receptu (eReceptu).

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Po jeho vystavení je ze strany lékaře uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) a každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník eRecept načte, a pokud je v CÚER nalezen, předepsaný lék může být pacientovi vydán. Tato informace je následně zapsána do CÚER.

Vítejte na oficiálních webových stránkách elektronické preskripce

Tyto webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vznikly v souvislosti s elektronickou preskripcí, která bude od 1. ledna 2018 povinná.

Potřebné informace zde naleznou všechny subjekty, kterých se elektronická preskripce týká, tedy lékaři a lékárníci, pacienti, ale také dodavatelé lékařských a lékárenských software a zdravotní pojišťovny.

O receptu

K datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. 

Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, lékařky na mateřské dovolené…).

Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost. Povinnost se týká i přímo řízených zdravotnických zařízení resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti.