Export osobního kvalifikovaného certifikátu do formátu PKCS č. 12 (PFX)