1) Jak mohu znovu získat přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚER)?

Podejte „Žádost o obnovení přístupových údajů“. Jedná se o volně formulovanou žádost. Uveďte své celé jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu a připojte úředně ověřený vlastnoruční podpis. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41.

Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (datová schránka fyzické osoby), kdy není nutné zasílat dokument s ověřeným podpisem, nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. Je-li „Žádost o obnovení přístupových údajů“ za osobu lékaře (lékárníka) zaslaná z datové schránky právnické osoby (společnost s ručením omezením, akciová společnost a podobně), je potřeba tuto žádost předložit ve formátu .pdf a musí být podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem žádajícího lékaře nebo lékárníka. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být žádost rovněž předložená ve formátu .pdf a  elektronicky podepsaná (podepsané PDF) osobním kvalifikovaným certifikátem žádajícího lékaře nebo lékárníka, nebo musí být podepsána e-mailová zpráva.

Nové přístupové údaje Vám budou zaslány obratem poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud neuvedete v žádosti e-mailovou adresu nebo ID datové schránky, budou Vám zaslány vždy poštou. Dojde k zneplatnění stávajících hesel a k CÚER nebude možné přistupovat do doby přijetí nových přístupových údajů a provedení změny jejich hesel.

V žádosti uveďte, jakým způsobem Vám máme zaslat obnovené přístupové údaje.

  1. Datovou schránkou
  2. E-mailem
  3. Poštou

Pokud zvolíte možnost zaslání e-mailem, sdělte nám mobilní číslo, na které Vám zašleme heslo k dokumentu.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
1