14) Jakým dokladem bude lékárna při vyúčtování zdravotní pojišťovně (ZP) dokladovat originál eReceptu?

Lékárna v případě eReceptu své výkony dokládá dávkami jako dosud. Příslušná ZP však sama získá potřebná data z CÚER pro kontrolu vyúčtování, není nutné přikládat nějaké dokumenty (eRecept je uložený pouze v CÚER). Podmínky pro předepisování a výdej léčivých přípravků na základě elektronických receptů jsou již zakotveny v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a v jeho prováděcích vyhláškách (54/2008 Sb. a 84/2008 Sb.).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
23