14) Můžu na eRecept předepsat léčiva, která se předepisují na recept označený modrým pruhem?

Nikoliv, současná legislativa neumožňuje preskripci omamných a psychotropních látek na eRecept. SÚKL je povinen se řídit platnou legislativou.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
21