18) Jak bude předepisovat lékař pro vlastní potřebu (typicky lékař důchodce, na mateřské dovolené)?

Pro lékaře předepisující ad usum proprium je dostupná webová aplikace, prostřednictvím které je možné eRecepty vystavovat. Tato aplikace je přístupná na webové adrese https://lekar.erecept.sukl.cz , Aplikace je k dispozici zdarma, lékař však musí disponovat kvalifikovaným osobním certifikátem a přístupovými údaji.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) připravilo vyhlášku 415/2017 Sb., která stanoví specifické situace po 1. 1. 2018, kdy je možné i nadále vystavit i klasický papírový recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu je uveden jako jedna z výjimek.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
29