19) Jak se má naložit s eReceptem, pokud lékař špatně uvede číslo pojištěnce (ČP) či jiný údaj?

Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma výdeje jiného léčivého přípravku, než jaký je předepsaný (ovšem se souhlasem pacienta) a kódu zdravotní pojišťovny. Za údaje uvedené na eReceptu plně zodpovídá jeho původce, tedy lékař. V případě zjištěných nesrovnalostí je nezbytné požádat lékaře o provedení změny.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
33