2) Jak můžu požádat o změnu údajů v Portálu externích identit (kontakty, adresa, příjmení)?

Pro změnu kontaktů a adresy je třeba podat elektronicky podepsanou žádost nebo úředně ověřenou listinnou žádost. Jde o volně formulovaný text, v němž uvedete své jméno, příjmení a datum narození. Dále uvedete údaje, které si přejete změnit.

Pokud žádáte o změnu příjmení, je třeba nám zaslat kopii (sken) úředního dokumentu, na jehož základě došlo k této změně. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) by měly být osobní údaje 3. osob začerněny, zakryty či jinak anonymizovány. Žádost pak nemusí být podepsána. Doporučujeme pouze uvést vysvětlující text. Alternativně je možné podat žádost o změnu příjmení, ve které uvedete Vaše původní příjmení, aktuální příjmení a datum narození. Taková žádost musí být podepsána novým osobním kvalifikovaným certifikátem vystaveným na základě platného dokladu s již změněným příjmením (v případně elektronické žádosti), nebo úředně ověřeným podpisem (v případě papírové žádosti).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
2