5) Jak vypadá eRecept?

eRecept je pouze záznam v Centrálním úložišti elektronických receptů. Předání identifikátoru může proběhnout např. prostřednictvím průvodky eReceptu, jejímž typickým znakem je čárový kód a dvanáctimístný alfanumerický kód - identifikátor. S jeho pomocí je vydáván předepsaný lék. Průvodka eReceptu se může případ od případu lišit. Zákon 378/2007 Sb., o léčivech ani vyhláška 415/2017 Sb., o eReceptu nestanovuje její vzhled.

Doporučený formát průvodky eReceptu ze strany SÚKL je k nahlédnutí zde:

https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/soubory/vzor_pruvodky_v01.pdf

 

Kategorie: 
Pořadí: 
7