5) Musí mít každý lékárník zaručený elektronický podpis (ZEP), který je též někdy označován jako osobní kvalifikovaný certifikát, nebo stačí jeden pro zdravotnické zařízení či lékárnu k vytvoření připojení k CÚER?

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Tento požadavek vyplývá z legislativy, kterou je SÚKL povinen respektovat. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
7