Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

6) Na základě, jakých údajů si budu moci v zahraničí vyzvednou svůj eRecept?

Výdej českého eReceptu v zahraničí bude možný na základě předložení dokladu totožnosti a identifikátoru eReceptu. Jako doklad totožnosti bude požadován elektronicky čitelný doklad jako je OP či cestovní pas.

Pořadí: 
11