Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

ePoukaz

9) Mohu vystavit listinný i elektronický poukaz najednou?

Předepisující musí vystavit POUZE jeden typ poukazu, tedy buď elektronický nebo listinný. Pokud by vystavil oba typy předpisu, jde vlastně o poukazy dva. Pacient je pak také může oba uplatnit a zdravotnický prostředek si vyzvednout dvakrát. To následně s největší pravděpodobností způsobí problémy při proplácení vydaného prostředku.

Systém eRecept nemůže takovou praxi nijak ohlídat, neboť listinné poukazy jsou zcela mimo evidenci elektronických poukazů na zdravotnické prostředky.

8) Jakým způsobem je možné předat identifikátor pacientovi?

Identifikátor elektronického poukazu se předává pacientovi bezplatně; při předání identifikátoru elektronického poukazu nesmí docházet ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele zdravotních služeb nebo k zásahu do práva pacienta na volbu výdejce.

Pokud si pacient nezvolí jinak, je mu identifikátor elektronického poukazu předán prostřednictvím listinného formuláře.

7) Co je identifikátor (identifikační znak) ePoukazu?

Identifikační znak (identifikátor) je devítimístný alfanumerický znak. S jeho pomocí dochází k výdeji zdravotnického prostředku. Například by mohl identifikační znak vypadat takto: Z3P641PR7

5) Kdo může vydat zdravotnický prostředek?

Prostředek může být vydán pouze výdejcem, který je poskytovatelem zdravotních služeb lékárenské péče, provozovatelem oční optiky nebo osobou, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Osoba, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, může vydat pouze prostředek, pro který byla smlouva o výdeji uzavřena.

4) Co je zásilkový výdej prostředku?

Zásilkovým výdejem se rozumí výdej prostředku na základě listinného nebo elektronického poukazu zásilkovým způsobem. Nabízení prostředků za účelem zásilkového výdeje a přijímání objednávek osob na uskutečnění zásilkového výdeje se považuje za součást zásilkového výdeje. Při zásilkovém výdeji musí být splněny požadavky pro prodej na dálku stanovené nařízením o zdravotnických prostředcích.

3) Výdej Zdravotnického prostředku

Prostředky jsou vydávány na základě lékařského předpisu. Součástí výdeje je poskytnutí informací nezbytných pro správné a bezpečné používání vydávaného prostředku.

Při výdeji na základě elektronického poukazu musí vydávající neprodleně prostřednictvím systému eRecept sdělit centrálnímu úložišti elektronických poukazů, že předepsaný prostředek byl již vydán.

2) Kdo může předepsat Zdravotnický prostředek?

Prostředek předepisuje při poskytování zdravotních služeb lékař nebo zubní lékař nebo jiný zdravotnický pracovník se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních na lékařský předpis, kterým je:

a) poukaz pro konkrétního pacienta vystavený po dohodě s pacientem v elektronické podobě

1) Co je elektronický poukaz?

Elektronický poukaz je vytvářen, měněn nebo rušen v systému eRecept na základě požadavku předepisujícího, který obsahuje údaje potřebné pro vytvoření, změnu nebo zrušení elektronického poukazu. Součástí požadavku na vytvoření elektronického poukazu je dále vždy informace o pacientem zvoleném způsobu předání identifikačního znaku, kterým je elektronický poukaz označen.