Kde a jak komunikuje SÚKL problematiku eReceptu?

SÚKL informuje o jednáních, seminářích a dalších aktivitách, v rámci nichž poskytuje veřejnosti informace o povinné elektronické preskripci.

Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na odbornou veřejnost (lékaři, lékárníci, dodavatelé SW), ale také na veřejnost laickou, tedy pacienty. Realizovaná jednání vyplývají jak z proaktivního přístupu SÚKL k dané problematice, tak také z požadavků jednotlivých subjektů na informování či přednáškovou činnost.

SÚKL je i nadále otevřen všem pozváním na relevantní akce, kde bude problematiku diskutovat.

*Kurzívou jsou v tabulce označeny plánované akce, které se teprve uskuteční.

Pozn.: Pokud jde o mediální výstupy, jsou v tabulce zahrnuty pouze ty nejdůležitější (tabulka nezahrnuje běžnou komunikaci se zástupci médií na téma eReceptu)

 

Č. 

Datum

Název akce/informace

Cílová skupina

1

11.10.2016

Jednání se zástupci České lékárnické komory

Lékárníci

2

15.12.2016

Jednání se zástupci České lékařské komory

Lékaři

3

20.12.2016

Jednání se zástupci České lékárnické komory

Lékárníci

4

03.01.2017

Jednání se zástupcem České lékařské komory

Lékaři

5

05.01.2017

Jednání se zástupci České lékárnické komory

Lékárníci

6

10.01.2017

Workshop (vč. webináře) se zástupci dodavatelů lékařských a lékárenských SW a IS ZP

Dodavatelé SW

Zástupci zdr. pojišťoven

7

18.01.2017

Jednání se zástupci České lékárnické komory (přístupy do ZR)

Lékárníci

8 16.01.2017 Rozhovor 202020.cz  Široká veřejnost
9

26.01.2017

Prezentace eReceptu na konferenci Alliance Health

Lékárníci, majitelé lékáren

10

27.01.2017

Prezentace eReceptu na VIII. Zimní konferenci v Jihlavě

Lékárníci

11

01.02.2017

Jednání v Jindřichově Hradci – pilotní projekt eReceptu

Zástupci nemocnic kraje

12

13.02.2017

Jednání se zástupci zdravotních pojišťoven – harmonogram a připravované změny eReceptu

Zdravotní pojišťovny

13

14.02.2017

Jednání v kraji Vysočina – pilotní projekt eReceptu

Zástupci kraje vysočina

14

08.03.2017

Tisková zpráva k eReceptu

Široká veřejnost

15

20.03.2017

Jednání s prezidentem České stomatologické komory

Česká stomatologická komora

16

28.03.2017

Setkání s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven a dalšími představiteli Svazu

Svaz zdravotních pojišťoven

17

03.04.2017

Prezentace eReceptu na konferenci ISSS v Hradci Králové

Zástupci z oblasti IT ve státní správě

18

06.04.2017

Webináře pro dodavatel SW v rámci testování

Dodavatelé SW

19

07.04.2017

Prezentace eReceptu na prezidiu ČSK, diskuze

Členové Stomatologické komory

20

10.04.2017

Jednání se zástupci Armády ČR a agentury vojenského zdravotnictví

Armáda ČR

Agentura vojenského zdravotnictví

21

20.04.2017

Webináře pro dodavatele SW v rámci testování

Dodavatelé SW

22

21.04.2017

Jednání se zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti – problematika eReceptu v resortech

Zástupci ministerstev

23

25.04.2017

Jednání se zástupci IKEM (lékárna)

Lékárníci

24

15.06.2017

Workshop pro zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny

25

30.04.2017

Účast na Jarní interaktivní konferenci ve Slovanském domě

Lékaři

26

03.05.2017

Seminář se zástupce Jihočeského kraje na SÚKL

Zástupci kraje

27

05.05.2017

Seminář k projektu přeshraniční výměny zdravotnické dokumentace Jihlava

Zástupci kraje Vysočina

28

10.05.2017

Webináře pro dodavatele SW v rámci testování

Dodavatelé SW

29

11.05.2017 až 12.05.2017

Účast na konferenci NIS VIP Olomouc

Lékaři

30

20.05.2017

Prezentace eReceptu na Sněmu Sdružení prakticích lékařů pro děti a dorost ČR v Blansku

Lékaři

31 24.05.2017 Setkání se zástupci médií Média
32

30.05.2017

Seminář pro lékaře v nemocnici Havlíčkův Brod

Lékaři

33

31.05.2017

Webináře pro dodavatele SW v rámci testování

Dodavatelé SW

34

květen/červen 2017

Informace k povinné elektronické preskripci v časopise Pharma News (5-6/2017)

Lékárníci

35

01.06.2017

Účast na Jarní konferenci nemocničních lékárníků Jihlava

Lékárníci

36

03.06.2017

Účast na Konferenci mladých lékárníků v Lékařském domě Praha

Lékárníci

37

13.06.2017

Prezentace eReceptu na poradě vedení Zdravotnického zařízení MV, vedoucích oblastních zdravotnických zařízení a vrchních sester v Trpišově

Lékaři

38

13.06.2017

Setkání s pacientskými organizacemi – prezentace eReceptu, diskuze

Pacientské organizace

39

13.06.2017

Spuštění webových stránek k elektronické preskripci www.epreskripce.cz

Široká veřejnost

40

14.06.2017

Seminář pro lékaře v nemocnici Třebíč

Lékaři

41

15.06.2017

Účast na zasedání představenstva ČLK a na poradě předsedů okresních sdružení v Humpolci

Lékaři

42

16.06.2017

Seminář pro lékaře v nemocnici Pelhřimov

Lékaři

43

19.06.2017

Seminář pro lékaře v nemocnici Jihlava

Lékaři

44

21.06.2017

Jednání se zástupci MO k otázkám hromadného předávání přístupových údajů na SÚKL

Zástupci ZZ Ministerstva obrany

45

21.06.2017

Jednání se zástupci CGM – podněty k funkcionalitám eReceptu

Dodavatelé SW

46

22.06.2017

Webináře pro dodavatele SW v rámci testování

Dodavatelé SW

47

26.06.2017

Prezentace na setkání OSL ČLnK okresu Praha-východ v sídle ČLnK v Praze

Lékaři

48

27.06.2017

Telekonference – prezentace eReceptu pro zástupce všech krajů

Hejtmani, zástupci zdravotnických výborů

49

27.06.2017

Setkání SÚKL se zástupci médií

Média

50

27.06.2017

Tisková zpráva k eReceptu

Široká veřejnost

51

červenec 2017

Zahájení vysílání informativních video-spotů ve více než 500 čekárnách lékařů napříč celou ČR

Pacienti

52

10.07.2017

Jednání na ČLnK

Členové ČLnK, dodavatelé SW

53 srpen 2017 Vysílání informativních video-spotů ve více než 500 čekárnách lékařů napříč celou ČR Pacienti
54 02.08.2017 Tisková zpráva k eReceptu Široká veřejnost
55

21.08.2017

Seminář pro Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Zástupci vedení a.s., lékaři

56 září 2017 Vysílání informativních video-spotů ve více než 500 čekárnách lékařů napříč celou ČR Pacienti
57

05.09.2017 až 06.09.2017

Konference eGovernment 20:10

Zástupci státní i veřejné správy

58 09.09.2017 Rozhovor v pořadu České televize @online  
59 13.09.2017 Seminář pro SPEA (poliklinika s lékárnou Olomouc) Lékaři, lékárníci
60 13.09.2017 Seznam zprávy DUEL  
61

14.09.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost - Plzeň

Lékaři

62

19.09.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost - Praha

Lékaři

63 19.09.2017 Prezentace na VIII. ročníku celostátní konference "Kvalita zdravotní péče a akreditace" v Praze Lékaři
64

20.09.2017

Vystoupení na OS ČLK Karlovy vary

Lékaři

65 21.09.2017 Semináře pro praktické lékaře v Jihlavě Lékaři
  25.09.2017 Zasedání vedení Grémia majitelů lékáren Lékárníci, zástupci ZP a SW společností
66

26.09.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost - Ostrava

Lékaři

67

září 2017

Článek o elektronické preskripci v AM REVIEW

Široká odborná veřejnost

68

září 2017

Newsletter v MEDICAL TRIBUNE

Lékaři

69 září 2017 Článek v MEDICAL TRIBUNE Lékaři
70

září 2017

Článek o elektronické preskripci v TEMPUS MEDICORUM

Lékaři

71

září – prosinec 2017

Článek o elektronické preskripci v PRACTICUS

Lékaři

72

září 2017

Inzerce k elektronické preskripci DENÍK, vydání EXTRA

Široká veřejnost

73

září 2017

Inzerce k elektronické preskripci METRO

Široká veřejnost

74

03.10.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost - Brno

Lékaři

75

04.10.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost – Ústí nad Labem

Lékaři

76

06.10.2017

Vystoupení na XXVI. Moravskoslezských dnech pneumologie - Olomouc

Lékaři

77 06.10.2017 Setkání se zástupci médií Média
78

10.10.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost – České Budějovice

Lékaři

79

11.10.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost – Karlovy Vary

Lékaři

80

12.10.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost - Olomouc

Lékaři

81 12.10.2017 Debata u kulatého stolu  na kongresu Pharma Profit Olomouc Lékárníci, majitelé lékáren
82 13.10.2017 Prezentace na stomatologickém veletrhu Pragodent v Praze Stomatologové
83

18.10.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost – Liberec

Lékaři

84

19.10.2017

Seminář Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost - Pardubice

Lékaři

85

říjen 2017

Článek o elektronické preskripci v AM REVIEW

Široká odborná veřejnost

86

říjen 2017

Newsletter v MEDICAL TRIBUNE

Lékaři

87

říjen 2017

Článek o elektronické preskripci v TEMPUS MEDICORUM

Lékaři

88 20.10.2017 Kardiologický den Petra Nejedlého, Praha Lékaři
89

20.10.2017 až 21.10.2017

Účast (stánek) na XIV. Kongresu praktických lékařů v Praze

Lékaři

90

říjen 2017

Inzerce k elektronické preskripci DENÍK, vydání EXTRA

Široká veřejnost

91 říjen 2017 Vysílání informativních video-spotů ve více než 500 čekárnách lékařů napříč celou ČR Pacienti
92 26.10.2017 Zasedání Vědecké rady České lékařské komory Lékaři
93

29.10.-1.11.2017

Účast (stánek) na XXIV. Kongresu České internistické společnosti ČLS JEP

Lékaři

94

říjen 2017

Inzerce k elektronické preskripci METRO

Široká veřejnost

95 04.11.2017 Gastroenterologická asociace, Praha Lékaři
96 07.11.2017 Setkání se zástupci médií na MZČR, tisková zpráva Média
97 07.11.2017 Seminář Nemocnice Motol Vedení nemocnice
98 07.11.2017 Seminář pro revizní lékaře, ILF Praha Revizní lékaři
99 07.11.2017 Zástupci lékáren, Čestlice Lékárníci
100 08.11.2017 Česká lékařská komora, Cheb Lékaři
101 08.11.2017 Prezentace pro zástupce pacientských organizací na Ministerstvu zdravotnictví ČR Pacienti
102 09.11.2017 Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP, Praha Lékaři
103 11.11.2017 Účast a prezentace ředitele SÚKL na sjezdu České lékařské komory Lékaři
104

08.-11.11.2017

XXXVI. výroční konference SVL Zlín (přednáška)

Lékaři

105 15.11.2017 Krajský úřad Kraje Vysočina Zástupci Kraje Vysočina
106 listopad 2017 Vysílání informativních video-spotů ve více než 500 čekárnách lékařů napříč celou ČR Pacienti
107 prosinec 2017 Setkání s pacientskými organizacemi Pacienti
108

listopad 2017

Článek o elektronické preskripci v AM REVIEW

Široká odborná veřejnost

109

listopad 2017

Newsletter v MEDICAL TRIBUNE

Lékaři

110

listopad 2017

Článek o elektronické preskripci v TEMPUS MEDICORUM

Lékaři

111

24.-25.11.2017

Účast (stánek, přednáška) na V. Kongresu pediatrů v Plzni (PEDIATRIE PRO PRAXI)

Lékaři

112 27.11.2017 Účast v pořadu SAMA DOMA Široká veřejnost
113 28.11.2017 Seminář Nemocnice Motol Vedení nemocnice
114

listopad 2017

Inzerce k elektronické preskripci DENÍK, vydání EXTRA

Široká veřejnost

115

listopad 2017

Inzerce k elektronické preskripci METRO

Široká veřejnost

116 01.12.2017 Tisková zpráva k eReceptu Široká veřejnost, média
117 04.12.2017 Seznam zprávy DUEL Šriková veřejnost
118 06.12.2017 Tisková zpráva k eReceptu Široká veřejnost, média
119 07.12.2017 Seminář pro OS ČLK Ústí nad Orlicí Lékaři
120 08.12.2017 Tisková zpráva k eReceptu Široká veřejnost, média
121 09.12.2017 Diabetologická asociace ČR Lékaři
122 13.12.2017 Fakultní nemocnice Hradec Králové, seminář Lékaři
123 prosinec 2017 Vysílání informativních video-spotů ve více než 500 čekárnách lékařů napříč celou ČR Pacienti
124

prosinec 2017

Článek o elektronické preskripci v AM REVIEW

Široká odborná veřejnost

125

prosinec 2017

Newsletter v MEDICAL TRIBUNE

Lékaři

126

prosinec 2017

Článek o elektronické preskripci v TEMPUS MEDICORUM

Lékaři

127

prosinec 2017

Inzerce k elektronické preskripci DENÍK, vydání EXTRA

Široká veřejnost

128

prosinec 2017

Inzerce k elektronické preskripci METRO

Široká veřejnost

129

září až prosinec 2017

3 články o elektronické preskripce na www.prolekare.cz

Lékaři

       

 

Aktualizace k 8.12.2017