Změna pro lékaře, lékárníky a pacienty od 1. ledna 2018 K datu 1. ledna 2018 nastává povinná elektronická preskripce – předepisování a vydávání léčiv výhradně na elektronický recept (eRecept). Co tato změna přinese lékařům, lékárníkům a...
K datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky.  Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, lékařky...