Možnost použití loga eRecept

Použití loga eRecept Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné pouze na základě předchozího svolení.

Žádost je možné zaslat na posta@sukl.cz (adresovat Tiskovému a informačnímu oddělení). Součástí takové žádosti musí být i zdůvodnění (důvod použití a konkrétní popis umístění/použití loga).

 

Oddělení eRecept
24.8.2017