Vystavení receptu při výpadku systémů

Dojde-li např. k prokazatelnému výpadku elektrické energie či internetu, bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. Konkrétní situace budou uvedeny v prováděcím právním předpisu, který je nyní připravován.

Kde a jak komunikuje SÚKL problematiku eReceptu?

SÚKL informuje o jednáních, seminářích a dalších aktivitách, v rámci nichž poskytuje veřejnosti informace o povinné elektronické preskripci.

Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na odbornou veřejnost (lékaři, lékárníci, dodavatelé SW), ale také na veřejnost laickou, tedy pacienty. Realizovaná jednání vyplývají jak z proaktivního přístupu SÚKL k dané problematice, tak také z požadavků jednotlivých subjektů na informování či přednáškovou činnost.

SÚKL je i nadále otevřen všem pozváním na relevantní akce, kde bude problematiku diskutovat.

Možnosti vystavení eReceptu

Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby:

Co je eRecept

eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.

Informace o předepsaném léku na eReceptu

Pokud pacient potřebuje k eReceptu další doplňující informace, je možné, aby lékař k eReceptu vystavil papírovou průvodku. Ta pak může kromě identifikátoru eReceptu obsahovat i další libovolné údaje, např. název předepsaného léku. Tytéž informace je možné doplnit např. i tehdy, pokud lékař eRecept pacientovi zasílá prostřednictvím e-mailu.

Ochrana dat pacientů

SÚKL v souladu se zákonem o léčivech zřizuje a provozuje úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaný léčivých přípravků, tedy Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER).

CÚER a jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je vyloučeno, aby tato data byla jakkoli zneužita či odcizena. Zároveň není možné, aby se na údaje pacienta kdokoli „díval“.

K datům o předepsání a výdeji konkrétních léčivých přípravků bude mít přístup pouze pacient, příp. jeho ošetřující lékař, pokud s tím pacient vysloví souhlas.

Povinnost elektronické preskripce od roku 2018

Od 1. 1. 2018 bude elektronická preskripce povinná. Znamená to, že lékaři budou moci vystavovat recepty pouze v elektronické podobě. Stejně tak v lékárnách budou léky vydávány pouze na základě elektronických receptů (eReceptů).

Výjimky, kdy bude možné lékařský předpis vystavit i "papírově", budou dány prováděcí legislativou. Budou sem zahrnuty např. ty situace, kdy dojde k výpadku elektrické energie či internetu.

Výhody eReceptu

eRecept má již nyní řadu výhod, patří mezi ně např.: