Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s mobilní aplikací pro pacienta. Mobilní aplikace pro pacienta - videonávod
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s webovou aplikací pro pacienta. Webová aplikace pro pacienta - videonávod
V souboru níže najdete návod, jak se registrovat a aktivovat uživatelský přístup v rámci aplikace pro pacienty: Manuál - aplikace pro pacienty.pdf     Aktualizace 17.7.2018  
Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě. Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky: antibiotika a chemoterapeutika: 5...
Všechny recepty, které byly v papírové podobě vystaveny před 1. 1. 2018, bude možné v lékárně uplatnit v papírové podobě po ceou dobu platnosti daného receptu, tedy i po 1. 1. 2018.
Pacient obdrží e-mail se zašifrovanou přílohou ve formátu pdf, obsahem této přílohy je průvodka eReceptu. Přílohu e-mailu bude moci pacient otevřít po zadání hesla – čísla pojištěnce. Nikdo neoprávněný tedy nebude moci průvodku e-mailu otevřít.
Pokud je identifikátor eReceptu předán na papírové průvodce, hlavním poznávacím znakem je identifikátor eReceptu. Na eRecept se zároveň nedává razítko ani podpis lékaře – ten je nahrazen osobním kvalifikovaným certifikátem, tzv. elektronickým...
Identifikátor eReceptu je 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem. Nepovinně je možné na průvodce eReceptu uvádět i tzv. QR kód.
Pokud bude pacient i nadále preferovat papírovou formu receptu, lékař mu předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce. Předpokládá se, že tento způsob předání identifikátoru eReceptu bude nejrozšířenější. Zároveň bude vždy záviset na domluvě...
Elektronická preskripce v praxi funguje již od srpna roku 2011. Centrálním úložištěm elektronických receptů doposud prošlo více než 8 mil. eReceptů.  Nutno podotknout, že současná podoba eReceptu vychází z požadavků zákona o...