Laická veřejnost (pacienti) mohou v případě dotazů kontaktovat Informační středisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL): tel.: 272 185 333 e-mail: infs@sukl.cz
Dojde-li např. k prokazatelnému výpadku elektrické energie či internetu, bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. Konkrétní situace jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu 415/2017 Sb. Vystavení receptu V...
eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku. Dále jsou to tyto benefity: eRecept není možné vyplnit neúplně eRecept není možné zfalšovat Lékař má možnost si ověřit, zda si lék...
Od 1. 1. 2018 bude elektronická preskripce povinná, a to na základě zákona o léčivech. Znamená to, že lékaři budou moci vystavovat recepty pouze v elektronické podobě. Stejně tak v lékárnách budou léky vydávány pouze na základě...
SÚKL v souladu se zákonem o léčivech zřizuje a provozuje úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaný léčivých přípravků, tedy Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER). Samotné CÚER a jeho provoz podléhají přísným...
Pokud pacient potřebuje, kromě samotného (identifikátoru) eReceptu, znát i další informace (název léku, jeho dávkování apod.), je možné, aby mu lékař vystavil papírovou průvodku. Ta pak může mimo identifikátoru eReceptu obsahovat i...
eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak...
Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby: Papírová průvodka Na papírovou průvodku bude příp. možné doplnit i další údaje, které chce mít pacient k...