Registrované klientské systémy pro lékaře a lékárníky

Princip elektronického receptu je postaven na existenci Centrálního úložiště elektronických receptů (zajišťuje SÚKL) jako části systému eRecept, se kterým komunikuje klientský software lékařů a lékárníků (zajišťují soukromí dodavatelé). Klíčové pro fungování celého systému je správná implementace funkcí komunikačního rozhraní definovaného SÚKL do koncových systémů.

Na základě podnětů od odborné veřejnosti SÚKL připravil systém registrace software lékařů a lékárníků, který má napomoci k lepší orientaci koncových uživatelů v úrovni spolupráce jednotlivých systémů s Centrálním úložištěm, tj. se systémem eRecept.

Registraci svého softwaru zajišťuje vždy jeho výrobce. Výsledkem registračního procesu je vydání osvědčení o registraci pro konkrétního výrobce, konkrétní SW a pro konkrétní verzi rozhraní systému eRecept. Registrace osvědčuje, že konkrétní registrovaný SW je kompatibilní se systémem eRecept a má implementované všechny důležité služby.

Na této stránce se zdravotnická zařízení, lékárny, lékaři, lékárníci a pacienti dozví, kteří výrobci mají zaregistrovaný svůj SW pro lékaře či lékárníky.

Upozorňujeme, že v níže uvedeném seznamu naleznete zaregistrované informační systémy pouze pro starší verzi rozhraní 201704. Registrace pouze pro tuto starší verzi již není aktuální, a pokud chtějí výrobci obnovit registraci dle aktuálně nastavených podmínek, musejí opět projít procesem otestování všech funkcionalit a získat platnou registraci pro aktuální verze rozhraní. Více informací o nové verzi rozhraní naleznete na následujícím odkazu.

https://www.epreskripce.cz/aktuality/registrace-informacnich-systemu-pro...

Seznam platných registrovaných informačních systémů pro aktuální verze rozhraní bude zveřejňován na základě úspěšně provedených požadovaných testů a vystavení osvědčení.

Seznam neaktuálních registrací k verzi 201704

Výrobce Software Typ SW Stav registrace
Apatyka servis s.r.o. Maxima lékárenský Probíhá
Apatyka servis s.r.o. Mediox lékárenský Registrován
Apatyka servis s.r.o. PenWin lékárenský Registrován
APC Medias, s.r.o. Elite lékařský Registrován
B&G software, s.r.o. 3L lékařský Registrován
CETRON - Ing. Martin Bencko Apothéké lékárenský Registrován
DATA-PLAN Bohemia spol. s r.o. WinMed2 lékařský Registrován
Fill SW servis s.r.o. MEDICO lékárenský Registrován
KASA FIK s.r.o. KASA FIK eRecept lékařský Registrován
Lekis s.r.o. Lekis pro Windows lékárenský Registrován
MEDAX Systems s.r.o. SmartMEDIX lékařský Registrován
Medical Systems a.s. IKIS lékařský Registrován
MICROSITE CZ s.r.o. Vizit lékařský Registrován
M-SOFT - Ing. Vladimír Pachl  ORDIN DOKTOR lékařský Probíhá
PRAKTIK SW spol. s r.o. Praktik lékařský Registrován
PROSOFT KROMĚŘÍŽ s.r.o. NIS TREE lékařský Neregistrován
RR - servis, s.r.o.
Tara lékárenský Registrován
Rudware s.r.o. Ambulance lékařský Neregistrován
Sanatorium EDEL, s.r.o. NIS Edel lékařský Probíhá
STAPRO s.r.o. FONS Akord lékařský Registrován
STAPRO s.r.o. FONS Enterprise lékařský Registrován
Steiner, s.r.o. UNIS (Univerzální Nemocniční Informační Systém) lékařský Registrován
Till Consult a.s. DUNA Denta lékařský Probíhá
Till Consult a.s. DUNA Privat lékařský Probíhá
Vital Soft s.r.o. MedicalW lékařský Probíhá

Registrace systému není povinná. I neregistrovaný systém může komunikovat s Centrálním úložištěm elektronických receptů, nicméně SÚKL nemůže potvrdit, že daný klientský SW využívá všech možností Centrálního úložiště.

Seznam výrobců a klientských SW je aktualizován při změně registrace.

Poslední aktualizace 25. 1. 2021