Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Obecné informace

V tomto článku je detailně vysvětleno a popsáno nastavení souhlasů/nesouhlasů s nahlížením na sdílený lékový záznam.

Klinický farmaceut je vysokoškolsky vzdělaný absolvent Farmaceutické fakulty, studijní obor farmacie, může být ale i absolventem specializačního oboru klinická farmacie.

Vyšší bezpečnost. Lepší informovanost. Efektivnější léčba. Tak by se dal popsat sdílený lékový záznam pacienta, který je jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept.

Lékový záznam pacienta je v podstatě evidence všech vystavených, případně vydaných eReceptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi.