Statistika elektronické preskripce

SÚKL zveřejňuje průběžnou statistiku elektronické preskripce za rok 2018.

Statistiku určenou pro širokou veřejnost naleznete za rok 2018 zde a za rok 2019 zde. Statistika obsahuje zejména obecný pohled na předepisování elektronických receptů od účinnosti povinné elektronické preskripce včetně informací o výdejích v lékárnách.

Technickou statistiku určenou zejména pro dodavatele lékařských a lékárenských SW naleznete za rok 2018 zde a za rok 2019 zde. Statistika mimo jiné obsahuje pro jednotlivé webové služby seznam chyb a jejich četnost. Na základě této statistiky je možné na straně výrobců SW přijmou opatření vedoucí k eliminaci či zmenšení četnosti chybného volání služeb CÚeR (např. lepším ošetřením vstupních dat atd.).

Statistika je aktualizována zpravidla jednou týdně.