Upozornění

Problém v číselníku léčiv - opraveno

Aktualizace

Opraveno. Nahrán platný číselník o 1.2.

------

V rámci noční aktualizace číselníku léků došlo k chybě. Proto není nahrán platný číselník od 1.2.2019. Na odstranění problému se intenzivně pracuje.

Omlouváme se za případné komplikace

 

Plánovaná technická údržba (26. - 27.1.2019)

 

V sobotu 26.1.2019 od 22 hodin do neděle 27.1.2019 do 6 hodin bude probíhat plánovaná technická údržba síťové infrastruktury SÚKL. V době údržby bude docházet k opakované nedostupnosti služeb systému eRecept v řádu jednotek minut. Nebude možné ztotožňovat pacienty. Bude též docházet ke zpoždění doručování SMS a mailů s identifikátorem eReceptu. Nemusí fungovat webové a mobilní aplikace.

V době od 24:00 do 3:00 bude systém zcela nedostupný.

Děkujeme za pochopení.

Plánovaná technická údržba (19. - 20.1.2019) - odloženo

Aktualizace: Akce odložena

-----

Dne 19.1.2019 od 22 hodin do 20.1.2019 do 6 hodin bude probíhat technická údržba síťové infrastruktury SÚKL. V době údržby bude docházet k nedostupnosti služeb systému eRecept. Nebude možné ztotožňovat pacienty. Bude též docházet ke zpoždění doručování SMS a mailů s identifikátorem eReceptu. Nemusí fungovat webové a mobilní aplikace.

V době od 24:00 do 2:00 bude systém zcela nedostupný.

Plánovaná technická údržba (15.12. - 16.12.2018)

 

Dne 15.12.2018 od 22 hodin do 16.12.2018 do 7 hodin bude probíhat technická údržba síťové infrastruktury SÚKL. V době údržby bude docházet k nedostupnosti služeb systému eRecept. Nebude možné ztotožňovat pacienty. Bude též docházet ke zpoždění doručování SMS a mailů s identifikátorem eReceptu. Nemusí fungovat webové a mobilní aplikace.

DC 2 bude zcela mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

 

Plánovaná technická údržba (3.12.2018)

 

Dne 3.12.2018 od 22:00 do 4.12.2018 do 4:00 bude probíhat technická údržba síťové infrastruktury SÚKL. V době údržby bude docházet ke krátkodobé nedostupnosti služeb systému eRecept. Může též docházet ke zpoždění doručování SMS s identifikátorem eReceptu. Děkujeme za pochopení.

 

Plánovaná technická údržba (22.11.2018)

 

Dne 22.11.2018 od 22:00 do 23:59 bude probíhat technická údržba systému eRecept. V době údržby bude docházet ke zpoždění doručování SMS a mailů s identifikátorem eReceptu, budou nedostupné ZR (nebude probíhat ztotožnění, předepsání bude funkční) a budou nedostupné webové a mobilní aplikace. Děkujeme za pochopení.

 

Plánovaná technická údržba (24.11. - 25.11.2018)

 

Dne 24.11.2018 od 22 hodin do 25.11.2018 do 4 hodin bude probíhat technická údržba síťové infrastruktury SÚKL. V době údržby bude docházet ke krátkodobé nedostupnosti služeb systému eRecept. Může též docházet ke zpoždění doručování SMS s identifikátorem eReceptu. Děkujeme za pochopení.

 

Možný problém s načtením QR kódu z odkazu v SMS

 

SÚKL zaznamenal během včerejšího dne v jednotlivých případech problém s načítáním identifikátoru eReceptu z QR kódu z odkazu v SMS. Problém spočíval v záměně identifikátoru uloženého v QR kódu. V rámci intenzivního testování se ani jednou tento problém neprojevil.

Na základě doposud shromážděných informací z terénu jsme již nasadili novou verzi stránky pro generování QR kódu, která by měla eliminovat prozatím zjištěná rizika.

Doporučujeme při použití této metody dočasnou zvýšenou kontrolu identity pacienta.

 

Plánovaná technická údržba

 

Dovolujeme si vás informovat, že z důvodu plánované technické údržby obou databázových serverů dojde v sobotu 11.8.2018 ve 23:30 k jejich restartu.

Očekávané omezení provozu eReceptu je cca 5 minut.