Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Upozorňujeme, že v případě, kdy bude chtít polský pacient vyzvednout předepsané léky na elektronický recept v české lékárně, je zapotřebí, aby daný pacient provedl explicitní souhlas s výdejem léků v dané zemi.

Identita občana a její využití pro přihlášení k IS eRecept

Od začátku dubna jsou dostupné nové žádosti pro získání přístupu k práci s modulem ePoukaz.

Od 20. listopadu 2023 může pacient udělit plnou moc k tomu, aby byl zastupován při jednáních spojených s přístupem k údajům evidovaným v systému eRecept zřízeném podle § 81 odst.1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o léčivech)....

Formulář pro registraci lékárny pro přeshraniční výdej eReceptů

Je potřeba provést nastavení klientských systémů na používání podporovaných protokolů TLS 1.2 a TLS 1.3.

Dne dne 29. dubna 2022 byla vydaná ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 97/2022, ze dne 22. dubna 2022, k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů.

Od 28.08.2023 je možné provést výdej zahraničního eReceptu z Portugalska v české lékárně, prozatím se jedná pouze o jeden směr výdeje, konkrétně jde o předepsaný elektronický recept z Portugalska, který je možné vydat v české lékárně.

A problem with dispensing an ePrescription abroad for a Czech patient