Vyhlášky k provedení § 80 ZoL jsou publikovány ve Sbírce

Informujeme Vás, že vyhlášky k provedení § 80 ZoL jsou publikovány ve Sbírce předpisů České republiky.

413.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

414.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

415.

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

 

Odd. eRecept
7.12.2017