Webová aplikace pro lékaře

Webová aplikace pro lékaře slouží k vytváření elektronických receptů (eRecept) a odesílání do Centrálního úložiště elektronických receptů. V aplikaci lze vyhledávat založené eRecepty a zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů v lékařských softwarech, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci.

Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL. V aplikaci není dosud implementována možnost připojení kvalifikovaného certifikátu (podpisového) na zabezpečeném prostředku, tato funkcionalita bude spuštěna do konce roku 2017.

 

Vstup do aplikace: https://lekar.erecept.sukl.cz (pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupovový certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekare-videonavod

 

Mobilní aplikace pro lékaře

Mobilní aplikace pro lékaře je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost. Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů v lékařských softwarech, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci.

 

Vstup do aplikace: Aplikace je dostupná ke stažení z Google Play a Apple AppStore (probíhá proces zveřejnění)

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/mobilni-aplikace-pro-lekare-videonavod

 

Upozorňujeme, že jde o betaverze aplikací. SÚKL uvítá zpětnou vazbu na základě zkušeností s jejich používáním. Připomínky a náměty, prosím, pište na adresu erecept@sukl.cz.

 

Odd. eRecept
6.12.2017