Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Základní informace o sdíleném lékovém záznamu

Vyšší bezpečnost. Lepší informovanost. Efektivnější léčba. Tak by se dal popsat sdílený lékový záznam pacienta, který je jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept. Umožňuje, aby s informacemi o tom, jaké léky pacient užívá, mohli pracovat lékaři a lékárníci a díky tomu správně pacientovi nastavit léčbu a chránit jeho zdraví. 

Sdílený lékový záznam významně zvyšuje bezpečnost pacienta. Vzhledem k tomu, že lékař a lékárník uvidí v lékovém záznamu pacienta všechny jeho předepsané a vydané recepty, předejde se duplicitnímu užívání léčiv se stejnou nebo podobnou léčivou látkou a nežádoucím kombinacím léků, které by mohly poškodit zdraví pacienta.

Věděli jste, že…

Poškození zdraví z důvodu špatné kombinace léků není dnes nic výjimečného? V letech 2007 až 2017 došlo k více než 3,5násobnému nárůstu počtu hospitalizací v důsledku nesprávného užívání léků. Kvůli nežádoucím účinkům léků však bohužel dochází i k úmrtí. Ve stejném období došlo dokonce k 10násobnému nárůstu hospitalizací, které skončily úmrtím. Odhady hovoří až o 200 vyhaslých životech ročně.

Lékař byl doposud odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytl pacient. Neexistovala však záruka úplnosti a přesnosti takovýchto informací. Například chronicky nemocní pacienti užívají někdy až 20 léků denně. Docházelo tak k situacím, kdy pacient užíval současně léky, které mají protichůdné účinky.

Proč sdílet?

  • Sdílený lékový záznam významně zvyšuje bezpečnost pacienta.
  • Chrání pacienta před duplicitami a špatnými kombinacemi léků.
  • Sdílený lékový záznam může pacientovi zachránit život.
  • Pacient i jeho lékař přesně ví, které léky pacient užívá.
  • Lékař pacientovi nastaví efektivní a účinnou farmakoterapii.
  • Bezpečnost? Maximální! Do lékového záznamu vidí pouze lékař a lékárník pacienta.

Má to smysl. Zajistěte si i vy přístup k vašemu lékovému záznamu a sdílejte jej se svým lékařem a lékárníkem.

Je to jednoduché a maximálně bezpečné.