Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuální stav realizace projektu NIX-ZD.CZ II 2021

Po delší časové odmlce, která byla způsobena primárně pandemií COVID-19, opět zveřejnujeme informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny NIX-ZD.CZ II.

Pandemie COVID-19 si v roce 2020 stejně jako i v mnoha jiných projektech vynutila značné úpravy a změny v harmonogramu projektu a jeho předem naplánovaných aktivitách. V projektu přeshraniční výměny elektronických receptů se tento problém samozřejmě dotkl nejenom České republiky, ale všech ostatních zúčastněných zemí. Finální dopad této epidemické krize na samotnou realizaci projektu byl takový, že nakonec došlo kvůli neustálým posunům v naplánovaných milnících ke sloučení třetí a čtvrté vlny dohromady v jednu společnou. Všechny členské státy, které usilovaly o vývoj a produkční provoz v rámci třetí vlny zapojení, tak ale i státy, které již v produkčním provozu v nějakém rozsahu byly, byly nuceny upgradovat svá technická řešení na požadavky a specifikace právě pro čtvrtou vlnu zapojení. Tento fakt zásadně ovlivnil i Českou republiku, která byla původně zařazena do třetí vlny, a ve velmi napjatém časovém harmonogramu bylo nutné zrealizovat veškeré změny rozhraní tak, aby bylo možné splnit technickou specifikaci čtvrté vlny.

V průběhu jara 2021 proběhlo po veškerých úpravách velké auditní testování, které bylo plně v souladu s požadavky pro čtvrtou vlnu zapojení. Testování proběhlo konkrétně v období od 15. 2. 2021 do 26. 3. 2021. Výsledky z těchto testů můžeme považovat za velmi úspěšné, jelikož se nám podařilo kompletně otestovat více než povinné minimum společně se Španělskem, Chorvatskem a Švédskem včetně veškerých evaluačních formulářů. Povinné minimum tří různých států je nezbytnou podmínkou pro následné požádání o auditní řízení, které umožní dané zemi vstup do produkčního provozu. V rámci jarního testování proběhlo celkem 120 testů mezi jednotlivými státy a České republice se podařilo expedovat do všech zemí, které se těchto testů zúčastnily.

Aktuálně čekáme na oficiální vyhodnocení těchto testů ze strany Evropy. Pokud budou výsledky vyhodnocení příznivé a bez žádných výrazných nálezů, což předpokládáme, tak veškeré aktivity budou následně směřovat k postupným přípravám na auditní proces. Předpokládaný audit předběžně očekáváme v průběhu podzimu tohoto roku. Po splnění veškerých podmínek auditu, důkladném vyhodnocení a zpracování všech formálních výstupů ze strany Evropy je reálné, že na jaře 2022 bude přeshraniční ePreskripce/eDispenzace plně fungovat v produkčním prostředí se všemi dalšími zapojenými státy EU.

Aktuálně se snažíme o zintenzivnění komunikace směrem k dodavatelům lékárenských SW. I když bude v budoucnu pro všechny lékárníky nová služba přeshraničního výdeje k dispozici v naší bezplatné webové aplikaci pro lékárníka, tak zároveň očekáváme zásadní využitelnost právě na straně koncových uživatelů v lékárenských SW. Nyní pravidelně aktualizujeme technickou dokumentaci k nově vytvořené službě pro přeshraniční výdej na našem webu ve složce projektu v sekci dodavatele. Tuto technickou dokumentaci můžete nalézt na následujícím odkazu ZDE.

Na přelomu léta a podzimu tohoto roku rovněž zamýšlíme uskutečnit další veřejný seminář pro širokou veřejnost. Doufáme, že epidemiologické podmínky již takové setkání umožní.

O dalších důležitých novinkách vás budeme průběžně informovat na našich stránkách v sekci projektu Přeshraniční výměny. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se projektu Přeshraniční výměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat na adrese erecept@sukl.cz, rádi Vaše případné dotazy zodpovíme.