Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Prohlášení o přístupnosti

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.epreskripce.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.epreskripce.cz/

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy) 
  • Některý předtočený audio obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, není opatřen titulky (Pravidlo 1.2.2 Titulky (předtočené)) 
  • Některý pohybující se, blikající či rolující obsah, který se spouští automaticky, se objevuje na kratší dobu, než 5 sekund (Pravidlo 2.2.2. Pauza, zastavení, skrytí) 
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2022.

 Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21. 1. 2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail erecept@sukl.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Státní ústav pro kontrolu léčiv oddělení eReceptu
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: erecept@sukl.cz