Statistika elektronické preskripce

SÚKL zveřejňuje průběžnou statistiku elektronické preskripce za rok 2018.

Statistiku určenou pro širokou veřejnost naleznete zde. Statistika obsahuje zejména obecný pohled na předepisování elektronických receptů od účinnosti povinné elektronické preskripce včetně informací o výdejích v lékárnách.

Informace ke zprovoznění telefonické linky pro lékárníky

Dovolujeme si Vás informovat, že telefonní linka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, která je zřízena jako náhradní způsob komunikace farmaceuta podle Vyhlášky č.415/2017 Sb., §7, odst. 1 písm. a) má telefonní číslo 272 185 666 a je dostupná každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Tato telefonní linka slouží výhradně pro přístup farmaceuta k informaci o elektronickém receptu v případě, že není zajištěna komunikace vydávajícího farmaceuta s centrálním úložištěm elektronických receptů.

Jak se tvoří identifikátor?

Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme jak se tvoří identifikátor eReceptu.

Pro identifikaci dokladů (předpisů, výdejů) jsou používány 12 znakové identifikátory generované na straně centrálního IS eRecept. Tyto identifikátory obsahují pouze velká písmena a číslice s vyloučením písmen Y a Z, které mohou představovat problém při chybném nastavení čtečky čárových kódů v lékárně. Vyloučena je též číslice 0 a 1. Jedná se tedy o modifikované kódování Base32.

Kde a jak komunikuje SÚKL problematiku eReceptu?

SÚKL informuje o jednáních, seminářích a dalších aktivitách, v rámci nichž poskytuje veřejnosti informace o povinné elektronické preskripci.

Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na odbornou veřejnost (lékaři, lékárníci, dodavatelé SW), ale také na veřejnost laickou, tedy pacienty. Realizovaná jednání vyplývají jak z proaktivního přístupu SÚKL k dané problematice, tak také z požadavků jednotlivých subjektů na informování či přednáškovou činnost.

SÚKL je i nadále otevřen všem pozváním na relevantní akce, kde bude problematiku diskutovat.