Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Omezení předpisu léčivého přípravku Ventolin Inhaler N, SÚKL kód 0231956

Na základě pokynu z Ministerstva zdravotnictví ČR OOP – úprava předepisování a výdeje LP VENTOLIN – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz) bude od 1.6.2024 nastaveno omezení předepisování léčivého přípravku Ventolin Inhaler N, SÚKL kód 0231956. Při předepisování bude omezená možnost předepsání pouze na 1 balení na 1 eRecept.

V případě, že nebude splněno toto omezení, vyhodnotí systém eRecept takové předepsání jako tvrdou chybu.

Při předepsání jakéhokoli množství Ventolin Inhaler N, SÚKL kód 0231956 bude předepisujícímu zobrazeno upozornění:

Z důvodu omezené dostupnosti léčivého přípravku Ventolin Inhaler N na trhu v České republice upozorňujeme, že by předmětný léčivý přípravek neměl být užíván pravidelně, ale měl by být používán zejména ke zmírnění již vzniklých příznaků, nebo příznaků, které mohou vyvolat astmatický záchvat. Z tohoto důvodu, prosím, přehodnoťte vhodnost užívání léčivého přípravku Ventolin Inhaler N u Vašeho pacienta, případně zvažte možnost alternativní léčby.

Vhodnost preskripce, prosím, zvažte také v případě, že pacient již disponuje léčivým přípravkem Ventolin Inhaler N s dostatečnou dobou použitelnosti.

Současně bude tento léčivý přípravek označen příznakem omezená dostupnost. Poté nebude možné vystavit na Ventolin Inhaler N, SÚKL kód 0231956 opakovací eRecept.