Aktuality

21.1.2019 zahájily ostrý provoz přeshraniční výměny elektronických receptů první dva členské státy EU.

Rádi bychom Vás informovali o průběhu realizace projektu NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace) za uplynulý kalendářní rok 2018.

Dne 22. listopadu proběhl 5. veřejný seminář projektu NIX-ZD.CZ, zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice. V rámci semináře byl poprvé představen i nový projekt NIX-ZD.CZ II...

Pacienti budou mít v budoucnu možnost vyzvednout si své předepsané léky v zahraniční. Česká republika se aktivně zapojila do projektu přeshraniční epreskripce a edispenzace, podporovaného EU...