Aktuality

SÚKL v souvislosti s projektem přeshraniční výměny elektronických receptů zveřejňuje dokument doporučení pro lékárníky, který má ilustrativní charakter popisu procesu výdeje zahraničního eReceptu v ČR pomocí webové aplikace pro lékárníka.

Dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 12.8.2021 (v cca 22 hodin) proběhne release rozhraní eRecept na produkční prostředí.

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář k připravované realizaci elektronizace receptů s modrým pruhem a evidence záznamů očkování.

V termínu 17. 5. 2021 od 8:00 do 17:00 bude provedena odstávka testovací části systému registrů.

Dovolujeme si Vás pozvat na opakování webináře k připravované realizaci elektronického poukazu na zdravotnické prostředky (ePoukazu).

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář k připravované realizaci elektronického poukazu na zdravotnické prostředky (ePoukazu).

Dovolujeme si vás informovat, že pro účely autentizace poskytovatelů zdravotních služeb (zdravotnických zařízení) v systému pro registraci očkování IS Reservatic.

Od září loňského roku je již standardně nastavována exspirace zvolených hesel k nově zakládaným či obnovovaným uživatelským účtům.

SÚKL informuje o procesu registrace software pro lékaře i lékárníky.