Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Projekty NPO

Národní plán obnovy: Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví

 

Účelem projektu byla integrace sdíleného lékového záznamu, aby obsahoval nejen informace o lécích, ale i o zdravotnických prostředcích a záznamech o očkování. Systém se tím stal významným informačním zdrojem pro lékaře, lékárníky a další odborné skupiny. S využitím tohoto širokého informačního zdroje je možné výrazně zvýšit kvalitu léčby a bezpečnost pacienta při nastavení další léčby a zároveň přispět k úsporám finančních nákladů.

 

Základní údaje o projektu

Název projektu:
Sdílený lékový záznam – rozšíření služby v oblasti správy souhlasů, evidence přístupů
Registrační číslo projektu:
CZ.31.1.01/MV/23_37/0000037, CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_025/0007963
Doba realizace projektu (od-do):
01. 05. 2021-31. 12. 2024
Celkové způsobilé náklady:
49 444 628,10 Kč (bez DPH)
Příspěvek EU:
49 444 628,10 Kč (bez DPH)
Příjemce příspěvku:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Realizátor projektu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Tento projekt je financován EU


 


ZÁKLADNÍ INFORMACE

I. Hlavní produkt

Název produktu:

Modul pro elektronické poukazy na zdravotnické prostředky

Plánované zahájení realizace produktu:

26/05/2021

Plánované ukončení realizace produktu:

31/12/2023

 

 

II. Hlavní produkt

Název produktu:

Elektronizace receptů s modrým pruhem

Plánované zahájení realizace produktu:

14/09/2021

Plánované ukončení realizace produktu:

30/06/2022

 

 

III. Hlavní produkt

Název produktu:

Evidence záznamů o očkování

Plánované zahájení realizace produktu:

14/09/2021

Plánované ukončení realizace produktu:

31/12/2023

 

 

IV. Hlavní produkt

Název produktu:

Informační a mediální kampaň

Plánované zahájení realizace produktu:

01/10/2021

Plánované ukončení realizace produktu:

31/12/2024

 

 

V. Hlavní produkt

Název produktu:

Posílení hardwarové a softwarové infrastruktury

Plánované zahájení realizace produktu:

01/10/2021

Plánované ukončení realizace produktu:

31/12/2024

 

 

 

Obsah obrázku Písmo, Grafika, logo, symbol</p>
<p>Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, Písmo, Elektricky modrá, modrá</p>
<p>Popis byl vytvořen automaticky