Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Úvod

Sdílený lékový záznam a evidence očkování

Lékový záznam pacienta je v podstatě evidence všech vystavených, případně vydaných eReceptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi. Takový seznam eReceptů je dostupný samotnému pacientovi prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace.

Sdílený lékový záznam umožňuje, aby s informacemi o tom, jaké léky pacient užívá, mohli pracovat lékaři a lékárníci a díky tomu správně pacientovi nastavit léčbu a chránit jeho zdraví. K údajům z lékového záznamu mají přístup pouze oprávněné osoby v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pacientovi.

S novelou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která nabyla účinnosti 8.10.2021, se součástí systému eRecept stává i centrální úložiště záznamů o očkování. Lékový záznam tak umožní pro pacienty, lékaře a lékárníky i nahlížení na údaje o provedeném očkování.

Podmínky přístupu k záznamům o očkování jsou pro pacienty i zdravotnické pracovníky shodné jako pro evidenci eReceptů. Svůj nesouhlas s nahlížením na lékový záznam nebo záznamy o očkování může pacient vyslovit kdykoliv a rovněž ho kdykoliv může odvolat. Evidence všech udělených či odvolaných souhlasů je zajištěna prostřednictvím správy souhlasů systému eRecept.