Jsem tady poprvé

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

K datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. 

Sumarizace a specifikace procesů, které jsou zajišťovány funkcionalitami systému eRecept.

K datu 1. ledna 2018 nastává povinná elektronická preskripce – předepisování a vydávání léčiv výhradně na elektronický recept (eRecept).

Pokud je identifikátor eReceptu předán na papírové průvodce, hlavním poznávacím znakem je identifikátor eReceptu.

eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku.

Identifikátor eReceptu je 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem.

Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme, jak se tvoří identifikátor eReceptu.

Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme možné stavy eReceptu.

Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě.