Jaké jsou výhody eReceptu?

eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku.

Dále jsou to tyto benefity:

 • eRecept není možné vyplnit neúplně
 • eRecept není možné zfalšovat
 • Lékař má možnost si ověřit, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, příp. který konkrétní lék mu byl vydán (pokud došlo k záměně léku)
 • Lékař má možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi vzdáleně – pacient nemusí nutně navštívit lékaře (výhodné např. u chronických pacientů, kdy návštěva lékaře není vždy nutná)
 • Bezplatná webová/mobilní aplikace pro pacienty (pacient zde má možnost vidět všechny recepty, které mu byly vystaveny elektronicky)
 • Bezplatná webová/mobilní aplikace pro lékaře (lékaři zde mohou eRecepty vystavovat i v případě, že nemají k dispozici žádný speciální lékařský program)
 • Lékový záznam pacienta
 • Kontrola duplicit při předepisování léků
 • Elektronická evidence provedeného očkování
 • Elektronizace receptů s modrým pruhem

Mezi další budoucí výhody patří:

 • Elektronizace poukazů na zdravotnické potřeby
 • Zavedení přeshraniční výměny elektronických receptů