Oficiální stránky elektronické preskripce

Informace o eReceptu pro lékaře a další zdravotnické pracovníky
Informace o eReceptu pro lékárníky a lékárny
Informace o eReceptu pro pacienty a laickou veřejnost
Informace o eReceptu pro dodavatele software
Informace o eReceptu pro zdravotní pojišťovny

Rychlé odkazy

08.12.2017
SÚKL informuje o jednáních, seminářích a dalších aktivitách, v rámci nichž poskytuje veřejnosti informace o povinné elektronické preskripci. Tyto aktivity jsou...
07.12.2017
Informujeme Vás, že vyhlášky k provedení § 80 ZoL jsou publikovány ve Sbírce předpisů České republiky. 413. Vyhláška, kterou se mění...
06.12.2017
Mobilní aplikace pro lékárníky Tato aplikace slouží, v souladu s připravovanou vyhláškou, k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů (...
06.12.2017
Webová aplikace pro lékaře Webová aplikace pro lékaře slouží k vytváření elektronických receptů (eRecept) a odesílání do Centrálního úložiště elektronických receptů....
06.12.2017
Webová aplikace pro pacienty Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány...
05.12.2017
Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách www.epreskripce.cz je dostupná aktuální statistika vyřizování podaných žádostí lékařů/stomatologů o...
06.12.2017
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s mobilní aplikací pro lékárníka. Mobilní aplikace pro lékárníka - videonávod
06.12.2017
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s webovou aplikací pro lékárníka. Webová aplikace pro lékárníka - videonávod
06.12.2017
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s mobilní aplikací pro pacienta. Mobilní aplikace pro pacienta - videonávod
06.12.2017
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s mobilní aplikací pro lékaře. Mobilní aplikace pro lékaře - videonávod
06.12.2017
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s webovou aplikací pro pacienta. Webová aplikace pro pacienta - videonávod
06.12.2017
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s webovou aplikací pro lékaře. Webová aplikace pro lékaře - videonávod  

Možnosti vystavení eReceptuPapírová průvodka

Na papírovou průvodku bude příp. možné doplnit i další údaje, které chce mít pacient k dispozici (např. název léčivého přípravku, dávkování apod.).


E-mail

Lékař zašle eRecept formou e-mailu na adresu pacienta, přičemž součástí e-mailu mohou být i další údaje, stejně jako u papírové průvodky


Aplikace v mobilním telefonu/tabletu

Lékař bude moci eRecept pacientovi předat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiného elektronického zařízení pacienta.


SMS

Lékař zašle eRecept formou SMS na mobilní telefon pacienta.