Informace pro žadatele o vstup do systému elektronické preskripce (eRecept).Pokud se chcete stát aktivním účastníkem systému elektronické preskripce a zavést eRecept do své praxe, je nutné splnit níže uvedené podmínky.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis

Jedná se o první krok k používání eReceptu. Budete jím podepisovat svou vstupní žádost pro přístup na Portál pro externí identity (PEI) a k Centrálnímu úložišti (CÚ). Dále budete kvalifikovaný certifikát potřebovat při komunikaci s CÚ. V neposlední řadě Vám bude prospěšný pro e-mailovou komunikaci s pracovníky odd. eReceptu (například při ztrátě přístupových údajů).

Kvalifikovaný certifikát můžete získat u tří certifikačních autorit:

Více informací o kvalifikovaném certifikátu se dozvíte v článku: „Jak získat kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis“.

Zřízení přístupu do Centrálního úložiště

Jedná se o druhou podmínku pro zavedení eReceptu.

Formuláře žádostí o přístup do CÚ

Před vyplněním formuláře si pozorně zkontrolujte, zda jste si vybrali správný typ žádosti.

 • Lékař a provozovatel zdravotnického zařízení – tento formulář zvolte, pokud jste lékař a provozujete zdravotnické zařízení (typicky praktický lékař, ambulantní specialista, nebo lékař, který je zároveň statutárním orgánem většího zdravotnického zařízení). Formulář pro zdravotnická zařízení nevyplňujte.
 • Lékař – tuto žádost zvolte, jste-li lékař zaměstnaný ve zdravotnickém zařízení.
 • Stomatolog a provozovatel zdravotnického zařízení – tuto variantu zvolte, jste-li stomatologem, který provozuje zdravotnické zařízení. Nevyplňujte následně formulář pro provozovatele zdravotnického zařízení.
 • Stomatolog – tuto možnost vyplňte v případě, že jste stomatologem zaměstnaným ve zdravotnickém zařízení.
 • Lékárník
 • Pracovník zdravotní pojišťovny - pokud jste pracovníkem zdravotní pojišťovny, kontaktujte naše bezplatné informační centrum + 420 800 900 555, nebo erecept@sukl.cz, kde Vám poskytneme informace, jak o přístup zažádat.

  Vyplněnou žádost je třeba elektronicky podepsat, proto ji vyplňujte až po získání kvalifikovaného certifikátu.
  Pokud nevyplníte některé z povinných polí, nedovolí Vám formulář pokračovat k podpisu a odeslání. Názvy polí, které je nutné vyplnit, jsou tučně zvýrazněny.

  Jestliže budete chtít přístupové údaje zaslat na adresu zdravotnického zařízení (nemocnice, lékárna, poliklinika apod.), informujte o této skutečnosti pracovníky odd. eReceptu na e-mailové adrese: erecept@sukl.cz.

  Veškeré vyplněné údaje jsou přenášeny zabezpečeným způsobem a je s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů.

Žádost zdravotnického zařízení pro přístup do CÚ

Jde o třetí předpoklad pro zavedení elektronické preskripce uživatelem. Prostřednictvím tohoto formuláře žádáte o přístup zdravotnického zařízení k pomocným funkcím centrálního úložiště (generování SSL Certifikátu apod.).

Formulář vyplňuje statutární zástupce zdravotnického zařízení.

Tuto žádost nevyplňují lékaři nebo stomatologové, kteří jsou zároveň provozovateli zdravotnického zařízení.

Zřízení přístupu do RLPO

Lékaři, kteří chtějí předepisovat IPLP s obsahem konopí, musí mít v první řadě zřízený přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚER). Následně je nezbytné podat volně formulovanou žádost o Povolení přístupu k RLPO. Podrobný návod nalaznete zde.

Nastavení přístupu k centrálnímu úložišti

Správa přístupu k CÚ se uskutečňuje prostřednictvím Portálu pro externí identity  (PEI). Při prvním přihlášení na PEI Vás systém vyzve ke změně hesla. Zároveň zde změníte heslo pro zabezpečný přístup do CÚ.

Návod na aktivaci účtu SÚKL a vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů.

Připojení lékárny

Způsob připojení lékáren k CÚeR je odlišný, od způsobu připojení ostatních zdravotnických zařízení.

Návod, jak postupovat při zřízení účtu lékárny naleznete ZDE:

Zdravotnický SW

Posledním předpokladem pro vstup do systému eReceptu je používání zdravotnického SW, který podporuje eRecept. Informaci o tom, co Váš software umožňuje, získáte u svého poskytovatele, nebo Vám ochotně poradí pracovníci Call centra eReceptu.

Hromadné přijímání žádostí

Vzhledem ke standardizaci nastavení procesů pro agendu eRecept přijímáme hromadné žádosti o přístupové údaje pro práci s eReceptem za zaměstnance zdravotnických zařízení od počtu minimálně 20 žadatelů (včetně) na jedno podání.

Pokud bude počet nových pracovníků, kteří budou žádat o přístupové údaje pro práci s eReceptem, v daném zařízení menší než 20, je nutné, aby si každý pracovník podal svou vlastní žádost prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněném na našich webových stránkách https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci . Ve formuláři může každý zadat doručovací adresu, kam budou jeho přístupové údaje dodány.

 

Nejčastější otázky a odpovědi k eReceptu najdete zde: https://www.epreskripce.cz/faq-lekar 

Informační centrum pro eRecept + 420 800 900 555 a erecept@sukl.cz.