Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jak začít používat eRecept

Informace pro žadatele o vstup do systému elektronické preskripce (eRecept). Pokud se chcete stát aktivním účastníkem systému elektronické preskripce a zavést eRecept do své praxe, je nutné splnit níže uvedené podmínky.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis

Jedná se o první krok k používání eReceptu. Budete jím podepisovat svou vstupní žádost pro přístup na Portál pro externí identity (PEI) a k IS eRecept. Dále budete kvalifikovaný certifikát potřebovat při komunikaci s IS eRecept. V neposlední řadě Vám bude prospěšný pro e-mailovou komunikaci s pracovníky odd. eReceptu (například při ztrátě přístupových údajů)

Kvalifikovaný certifikát můžete získat u čtyř certifikačních autorit:

Více informací o kvalifikovaném certifikátu se dozvíte v článku: „Jak získat kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis“.

Zřízení přístupu do Centrálního úložiště

Jedná se o druhou podmínku pro zavedení eReceptu.

Formuláře žádostí o přístup do IS eRecept

Přístupové údaje se skládají z jednorázového přihlašovacího jména a PINU.

Tuto dvojici údajů obdrží žadatel, který vlastní datovou schránku, v dopise s přístupovými údaji. Žadatel, který datovou schránku nevlastní, si může vybrat způsob doručení jednorázových přístupových údajů:

  1. Elektronicky – doručení emailu s jednorázovým přihlašovacím jménem a SMS s PIN
  2. Písemně – jednorázové přístupové údaje (přihlašovací jméno a PIN) budou odeslány v listinné podobě doporučeně poštou.

Heslo je nutné si při prvním přihlášením změnit.

Důležité upozornění:

Jedná se pouze o jednorázové dočasné přístupové údaje, které je nutné aktivovat do 30 dnů od data vystavení (datum vystavení bude uvedeno v zaslané obálce).

Přístupové údaje pečlivě uschovejte tak, abyste zamezili jejich zneužití. Přístupové údaje nikomu nesdělujte. Doporučujeme, abyste se ke svým přístupovým údajům k informačnímu systému eRecept chovali se stejnou opatrností, jako se chováte například k přístupovým údajům do internetového bankovnictví, k PIN kódu Vaší platební karty či k jiným přístupovým údajům, jejichž zneužití by pro Vás mohlo znamenat závažné negativní následky.

Ztrátu či vyzrazení Vašich přístupových údajů bezodkladně nahlaste SÚKL a požádejte o obnovu přístupových údajů, čímž budou původní přístupové údaje zneplatněny a obratem Vám budou vydány nové.

Pokud jako uživatel eReceptu jakékoliv třetí osobě sdělíte své přístupové údaje, ztrácíte nad nimi kontrolu a zvyšujete tak riziko kompromitace svého účtu se všemi negativními důsledky, které z toho plynou.

Před podáním žádosti si, prosím, ověřte, zda jste již členem příslušné profesní komory. Kladné vyřízení každé žádosti lékaře, stomatologa či lékárníka podléhá procesu schválení příslušnou profesní komorou (ČLK, ČSK, ČLnK). Bez toho schválení nemůžeme žádost vyřídit a jsme nuceni ji zamítnout. Ověřením členství před podáním žádosti předejdete komplikacím i časové prodlevě při podávání žádosti nové.

Vyberte druh formuláře pro Vaši žádost o přístup k IS eRecept.

Před vyplněním formuláře si pozorně zkontrolujte, zda jste si vybrali správný typ žádosti.

  • Žádost zdravotník – Tento formulář vyplňte v případě, že jste lékař, lékárník či stomatolog a prozatím jste nikdy o přístupové údaje k IS eRecept nežádal.  Lékař, který chce předepisovat ad usum proprium (pro svou vlastní potřebu či potřebu svých rodinných příslušníků) a má za tímto účelem uzavřenou smlouvu s pojišťovnou (smlouvu je nutné uložit ve formuláři jako přílohu), musí ve formuláři zaškrtnout "ADUP".
  • Žádost zdravotnické zařízení – Tento formulář vyplňte v případě, že jste jednatelem (pověřenou osobou) zdravotnického zařízení, které je provozováno pod určitým IČO a doposud toto zdravotnické zařízení neobdrželo přístup k IS eRecept. Neplatí pro lékárny (viz. níže – Připojení lékárny).
  • Žádost povolení předepisování konopí pro léčebné použití – Podávají pouze lékaři, kteří již mají zřízen přístup do IS eRecept.
  • Žádost eRecept ADUP - Tento formulář vyplňte v případě, že jste lékař, který již přístupové údaje vlastní a chce předepisovat ad usum proprium (pro svou vlastní potřebu či potřebu svých rodinných příslušníků) a máte za tímto účelem uzavřenou smlouvu s pojišťovnou (smlouvu je nutné uložit ve formuláři jako přílohu).

Pokud nevyplníte některé z povinných polí, nedovolí Vám formulář pokračovat k podpisu a odeslání. Názvy polí, které je nutné vyplnit, jsou označeny symbolem „*“.
Veškeré vyplněné údaje jsou přenášeny zabezpečeným způsobem a je s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů.

Pro podání výše uvedených žádostí můžete využít i níže zmíněné detailní návody:

V případě, že jste v minulosti již o přístupové údaje žádali, ale nemáte je nyní k dispozici, je možné podat žádost o obnovení přístupových údajů.

  • Žádost obnovení přístupových údajů - Zdravotník – Tento formulář vyplňte v případě, že z jakéhokoli důvodu nemáte své již získané přístupové údaje k dispozici. Tuto žádost mohou podat pouze fyzické osoby jako lékař, lékárník či stomatolog.
  • Žádost obnovení přístupových údajů - Zdravotnické zařízení - Tento formulář vyplňte v případě, že z jakéhokoli důvodu nemáte své již získané přístupové údaje k dispozici. Tuto žádost mohou podat pouze statutární zástupci daných zdravotnických zařízení. Neplatí pro lékárny (viz. níže – Připojení lékárny).

Pro podání výše uvedených žádostí můžete využít i níže zmíněné detailní návody:

Veškeré výše zmíněné žádosti je třeba elektronicky podepsat, proto je nutné konkrétní žádost vždy vyplnit až po získání osobního kvalifikovaného certifikátu.
Pro podepsání Vaší žádosti můžete využít i následující návod jak elektronicky podepsat formuláře IT systémů SÚKL, včetně návodu na instalaci eRecept Signeru.

Nastavení přístupu k centrálnímu úložišti

Správa přístupu k IS eRecept se uskutečňuje prostřednictvím Portálu pro externí identity (PEI). Při prvním přihlášení na PEI Vás systém vyzve ke změně hesla. Zároveň zde změníte heslo pro zabezpečený přístup do IS eRecept.

Návod na aktivaci přístupových údajů a vygenerování SSL certifikátu pro přístup k IS eRecept.

Připojení lékárny

Způsob připojení lékáren k IS eRecept je odlišný od způsobu připojení ostatních zdravotnických zařízení.

Postup přidělení přihlašovacích údajů a vygenerování certifikátu lékárny k systému eRecept a dalším systémům SÚKL naleznete na:
Zadost_o_zrizeni_uctu_a_prideleni_prihlasovacich_udaju.doc, soubor typu doc, (91 kB). Vyplněný formulář je třeba doručit na místně příslušné Regionální pracoviště SÚKL, Přehled a kontakty na Regionální pracoviště SÚKL naleznete ZDE.

Zdravotnický SW

Posledním předpokladem pro vstup do systému eReceptu je používání zdravotnického SW, který podporuje IS eRecept. Informaci o tom, co Váš software umožňuje, získáte u svého poskytovatele, nebo Vám ochotně poradí pracovníci Call centra eReceptu.

Nejčastější otázky a odpovědi k eReceptu najdete ZDE.

Informační centrum pro eRecept + 420 272 185 555 a erecept@sukl.cz.