Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jak získat kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, někdy zjednodušeně nazývaný jako elektronický podpis, je nezbytný pro účast v systému elektronické preskripce (eRecept). Kvalifikovaný certifikát dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu vydávají v současné době čtyři certifikační autority (QCA):

Pro systém elektronické preskripce je využíván kvalifikovaný certifikát, někdy také nazývaný osobní kvalifikovaný certifikát. Naopak nesmí být používán systémový kvalifikovaný certifikát. Pokud je žadatel zároveň provozovatelem zdravotnického zařízení, může používat kvalifikovaný certifikát pro OSVČ.
K získání kvalifikovaného certifikátu je obvykle nezbytná osobní návštěva certifikační autority. Alternativou bývá sjednání návštěvy pracovníka certifikační autority v místě působnosti žadatele.

Při elektronické komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) se používá kvalifikovaný certifikát při různých příležitostech.

V prvé řadě se jím podepisuje elektronicky podávaný formulář žádosti o přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚ ER) a na Portál pro externí identity (PEI).
Následně je používán při každém přístupu uživatele k CÚ ER. Zpravidla bývá toto ověřování automatizované prostřednictvím SW uživatele (například lékaře při předepisování a lékárníka při výdeji léčiva).
V neposlední řadě slouží k e-mailové komunikaci s pracovníky odd. eReceptu při zpracování různých požadavků uživatelů. Typicky například při žádosti o odblokování účtu, změně příjmení nebo změně názvu pracoviště.

Postup pro získání kvalifikovaného certifikátu u jednotlivých certifikačních autorit:

V případě dalších upřesňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím linky 272 185 555 nebo prostřednictvím e-mailu erecept@sukl.cz.