Úvod

Zavedení elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky

Jedná se o zavedení elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky (ZP). Účinnost zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, který zavádí možnost vystavení elektronických poukazů, je od 26. května 2021.

S ohledem na to, že klademe vysoký důraz na kvalitní implementaci, na kterou musí mít dodavatelé SW pro lékaře, lékárníky a zdravotní pojišťovny dostatek času a která bude navíc podpořena intenzívní a správně cílenou mediální kampaní, je termín nasazení ePoukazu na produkční prostředí stanoven na 1.3.2022.

ePoukaz svojí funkčností plně nahradí současné papírové poukazy na zdravotnické prostředky. Při vytváření modulu ePoukaz byla snaha o maximální využití stávajících funkcionalit systému eRecept a tím co nejvíce zjednodušit předepisování a vystavování ePoukazu.