Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Webové aplikace

Webová aplikace pro profesionály

Webová aplikace pro profesionály je určena zdravotnickým pracovníkům, mezi které patří lékaři a lékárníci, jiní nelékařští zdravotničtí pracovníci, homecare a dále také výdejci. Aplikace slouží primárně k vytváření a výdeji elektronických receptů, dále k vytváření a výdeji ePoukazů a k zápisu elektronických záznamů o očkování (i historických), a to včetně vystavení certifikátů o provedeném očkování.

Aplikace umožňuje nahlédnout na lékový záznam pacienta, evidenci záznamů o očkování a evidenci ePoukazů jak lékařům, tak i lékárníkům. Tato funkcionalita je ve webové aplikaci dostupná ovšem pouze za předpokladu vyjádření souhlasu pacienta s nahlížením.

Tato aplikace je alternativou pro všechny výše zmíněné uživatele, kteří nedisponují konkrétním lékařským či lékárenským SW. Veškeré výše zmíněné funkcionality jsou pro profesionály ve webové aplikaci plnohodnotně dostupné.

Vstup do aplikace:
 pacient1.png
https://system.erecept.sukl.cz/

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

Pro podepisování eReceptů pomocí certifikátu uloženém na USB tokenu či čipové kartě je nutné, abyste si nainstalovali aplikaci eSigner na Váš počítač ZDE.

 

Přístup do záložního datového centra (pouze pro lékárníky)

Použití této aplikace je možné v době výpadku centrálního systému eRecept. Webová aplikace pozná výpadek centrálního systému automaticky a nabídne přepnutí do záložního datového centra. Webovou aplikaci je potřeba spustit na záložní adrese: https://lekarnik.zalozni-erecept.sukl.cz/. Přístupové údaje jsou totožné s primárním systémem. Postup a podmínky použití záložního datového centra jsou ZDE. I přes existenci webové a mobilní aplikace doporučujeme zapracování této funkčnosti do lékárenských SW.

Webová aplikace pro pacienty

Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept.

Webová aplikace obsahuje i evidenci ePoukazů, které byly danému pacientovi vystaveny. V aplikaci lze zobrazit detail ePoukazu včetně informace o tom, zda už byl daný ePoukaz vydán, či nikoli.

Ve webové aplikace je dostupná zároveň i evidence záznamů o očkování včetně detailu očkování, stejně jako tomu je i v případě výše zmíněných dvou služeb.

Pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu. Postup registrace a aktivace uživatelského přístupu naleznete ZDE.

 

 Vstup do aplikace:

 
https://pacient.erecept.sukl.cz
 
Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu systému eRecept: www.identitaobcana.cz

 

Video návody

Video návod pro práci s webovou a mobilní aplikací naleznete ZDE.