Webové aplikace

Webová aplikace pro lékaře

Webová aplikace pro lékaře slouží k vytváření elektronických receptů (eRecept) a elektronických záznamů o očkování a jejich odesílání do systému eRecept. V aplikaci lze vyhledávat založené eRecepty, zázmamy o očkování a zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept a detail záznamu o očkování včetně možnosti vystavení potvrzení. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů a pořizování záznamů o očkování v lékařských softwarech, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci.

Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL. V aplikaci je implementována možnost připojení kvalifikovaného certifikátu (podpisového) na zabezpečeném prostředku.

 

 

Vstup do aplikace:

Vstup do aplikace - LÉKAŘ

https://lekar.erecept.sukl.cz (Starší verze aplikace, která bude funkční do 31.1.2022 - pouze eRecepty)

https://system.erecept.sukl.cz/ (Nová verze aplikace, která je funkční již od 1.1.2022 - obsahuje nově i záznamy o očkování)

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupovový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekare-videonavod

Videonávod pro práci s aplikací v části lékového záznamu: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekare-lekovy-zaznam-videonavod

Pro podepisování eReceptů pomocí certifikátu uloženém na USB tokenu či čipové kartě je nutné, abyste si nainstalovali aplikaci eSigner na Váš počítač ZDE.

Webová aplikace pro lékárníky

Tato aplikace slouží k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů (internetu, elektřiny, systému lékárny). Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékárníka od SÚKL.

 

Vstup do aplikace:

Vstup do aplikace - LÉKÁRNÍK

https://lekarnik.erecept.sukl.cz (Starší verze aplikace, která bude funkční do 31.1.2022)

https://system.erecept.sukl.cz/ (Nová verze aplikace, která je funkční již od 1.1.2022)

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupovový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekarnika-videonavod

Videonávod pro práci s aplikací v části lékového záznamu: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekarnika-lekovy-zaznam-videonavod

Webová aplikace pro pacienty

Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Webová aplikace obsahuje i evidenci záznamů o očkování včetně detailu očkování.

Důležitou funkcí je nastavení účtu pro mobilní aplikaci a nastavení souhlasů a nesouhlasů pro nahlížení do lékového záznamu včetně záznamů o očkování.

Pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu. K zajištění souhlasu s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu je nutné osobně navštívit Kontaktní místa veřejné správy. Podrobnosti viz. návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu.

 

Vstup do aplikace:

Vstup do palikace - PACIENT

https://pacient.erecept.sukl.cz

 

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu systému eRecept: www.identitaobcana.cz

Návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu: https://www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-aktivaci-uzivatelskeho-pristupu