Rozšířená verze instalačního balíčku komponenty eRecept Signer

Formuláře žádostí na portálu https://pristupy.sukl.cz a webové aplikace lékaře vyžadují v případě používání kvalifikovaného certifikátu na bezpečném zařízení (USB token, čipová karta atd.) nainstalovanou externí komponentu ERecept Signer.

Pro instalaci jsou potřeba administrátorská práva.

Pro potřeby administrátorů zdravotnických zařízení SÚKL vystavuje tuto komponentu ke stažení i mimo webovou aplikaci. Tento přístup slouží např. pro hromadnou instalaci v rámci zařízení, nebo pro instalaci administrátorem, který nemá práva do samotné webové aplikace.

Pro instalaci eRecept Signeru můžete využít následující návod na instalaci eRecept Signeru.